Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: Neon - Sveriges största gymnasiespex

av: Öppna Kanalen Närke Programlängd: 1:00:00
Sveriges största gymnasiespex startade 1979 på Rudbecksskolan i Örebro. I detta nostalgiprogram firar vi föreningens historia. Gäster i studion: Göteborgaren Johan Alphonce, Karin Schill, Kajsa Marklund och Teknis gosskör. Ett program från Öppna Kanalen Närke, inom projektet Ung Arena.