Energiseminarium: Vägen framåt! - Paneldiskussion

Energiseminarium: Vägen framåt! - Paneldiskussion

av: Region Kronoberg 7 år 10 månader sedan Programlängd: 0:45:16
Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost! Ett seminarium på temat framtidens förnybara energikällor, för att tillsammans forma vägen för en hållbar utveckling, god livsmiljö och tillväxt i region sydost. Arrangerat av Energikontor Sydost, Energiföretagen Sverige (Svensk Energi), Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Vägen framåt! - Paneldiskussion om möjligheter, hinder och utmaningar

Panelledare: Olof Björkmarker, Region Kronoberg

Paneldeltagare: Thomas Sandberg, Alsterkraft, Christel Gustafsson, Region Kronoberg, Jan Blad, Amokabel, Johan Thorsell, Sustainable Småland och Erik Tellgren, VEAB.

Medverkande

Olof Björkmarker
Thomas Sandberg
Christel Gustafsson
Jan Blad
Johan Thorsell
Erik Tellgren

Produktionsteam

Daniel Westergren