Kronobergs regionfullmäktige 13 september 2023

Kronobergs Regionfullmäktige 13 september 2023

av: Region Kronoberg 8 månader 3 veckor sedan Programlängd: 5:21:28
http://kronoberg.okv.se/rf230913

Månadens Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna, allmänheten ges även möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund som äger rum strax efter mötets start.