Kronobergs regionfullmäktige 16 juni 2022, budgetdag 2

Kronobergs Regionfullmäktige 16 juni 2022

av: Region Kronoberg 1 år 12 månader sedan Programlängd: 5:40:17
http://kronoberg.okv.se/rf220616

Dag 2 av Regionfullmäktiges budgetmöte 2022 av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.