Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 17 mars 2021

av: Region Kronoberg 3 år 2 månader sedan Programlängd: 6:59:55
http://kronoberg.okv.se/rf210317

Årets första Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls denna gång i Växjö Konserthus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.