Regionfullmäktige 2 mars 2016

Kronobergs Regionfullmäktige 2 mars 2016

av: Region Kronoberg Programlängd: 6:48:12
http://kronoberg.okv.se/rf160302

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.