Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 24 april 2019

av: Region Kronoberg Programlängd: 4:49:52
http://kronoberg.okv.se/rf190424

Årets andra Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.