Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 28 oktober 2020

av: Region Kronoberg Programlängd: 6:13:59
http://kronoberg.okv.se/rf201028

Dag 1 av Månadens Regionfullmäktige-möte av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls denna gång i Växjö Konserthus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.