Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kronobergs Regionfullmäktige 28 september 2016

av: Region Kronoberg Programlängd: 7:10:22
http://kronoberg.okv.se/rf160621

Månadens Regionfullmäktige av och med Region Kronoberg som är det första mötet efter sommaruppehållet.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.