Kronobergs regionfullmäktige 8 mars 2023

Kronobergs Regionfullmäktige 8 februari 2023

av: Region Kronoberg 1 år 3 månader sedan Programlängd: 2:16:30
http://kronoberg.okv.se/rf230208

Årets första Regionfullmäktige-möte, av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna.