Kronobergs regionfullmäktige 8 mars 2023

Kronobergs Regionfullmäktige 8 mars 2023

av: Region Kronoberg 1 år 3 månader sedan Programlängd: 3:13:05
http://kronoberg.okv.se/rf230308

Ett Regionfullmäktige-möte, av och med Region Kronoberg.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötet hålls i Utvandrarnas Hus och är öppet för alla som vill komma och lyssna, allmänheten ges även möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund som äger rum strax efter mötets start.