Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kunskapsseminarium, Beslut Om Nytt Sjukhus I Växjö

av: Region Kronoberg 2 år 4 månader sedan Programlängd: 3:04:59
Den 10/1 2022 inbjöds Kronobergs ledamöter, ersättare, invånare och medborgare till ett digitalt kunskapsseminarium.

De högst inblandade parterna i sjukhusprojektet presenterade sina delar, därefter ställde ledamöterna och ersättarna frågor via en Zoom-chat.

Det extra kunskapsseminariet gav en fördjupad genomgång av innehållet i det underlag som kommer presenteras för vidare beredning avseende nytt sjukhus i Växjö.