Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden - Socialt hållbart värdeskapande

Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden - Socialt hållbart värdeskapande

av: Region Kronoberg 5 år 11 månader sedan Programlängd: 0:50:33
Utanförskapet på arbetsmarknaden är en gemensam samhällsutmaning. För att fler ska inkluderas i ett hållbart samhälle behöver vi tänka i nya banor och samverka över sektorsgränserna!

Sociala innovationer och socialt företagande är en stor företeelse i Europa. Det är även på frammarsch i Sverige. Många stora företag ser möjligheter i detta och är intresserade av att investera i den här sektorn.

Välkommen till en dag om hur sociala innovationer och socialt företagande kan bidra till att lösa samhällsutmaningen med utanförskapet på arbetsmarknaden. Låt dig inspireras för att få med dig tankar på vad din kommun eller region kan göra!

Produktionsteam

Öppna Kanalen Växjö