Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix - Kortfilmens dag, del 10

av: RixMix Programlängd: 0:52:40
Vi vill göra er uppmärksamma på att filmerna i denna del av programmet kan vara olämpligt för känsliga tittare, då de innehåller våldsamma handlingar eller liknande – i större eller mindre omfattning.
Kortfilmer i del 10:
De sista ljuva åren, Fågelle, Life och Baby Killer.
Se kortfilmensdag.se för mer information