Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix - Kortfilmens dag, del 7

av: RixMix Programlängd: 0:57:15
Vi vill göra er uppmärksamma på att filmerna i denna del av programmet kan vara olämpligt för känsliga tittare, då de innehåller våldsamma handlingar eller liknande – i större eller mindre omfattning.
Kortfilmer i del 7:
Vad fan ska du göra i Stockholm?, En annan vardag, En pilothistoria och Fest.
Se kortfilmensdag.se för mer information.