Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix - Kortfilmens dag, del 8

av: RixMix Programlängd: 0:59:53
Vi vill göra er uppmärksamma på att filmerna i denna del av programmet kan vara olämpligt för känsliga tittare, då de innehåller våldsamma handlingar eller liknande – i större eller mindre omfattning.
Kortfilmer i del 8:
Ur skogen, Halv åtta hos oss, Hunger och Bekännelsen.
Se kortfilmensdag.se för mer information