Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

LokalTV Väst, vecka 23

av: RixMix/LokalTV Väst Programlängd: 0:15:37
Hearing om militärens planer om ett skärgårdsskjutfält med alla kommunalråd och intressenter i Göteborg. Innehåller några intervjuer i samband med mötet med militären Folke Borg, kommunalråden Kia Andréasson och Anneli Hulthén, Skärgårdsuppropet, Donsö Bysamfällighet och Hans Lindesson från Stadsledningskontoret.