Växjös kommunfullmäktige 29 augusti 2023

Växjö kommunfullmäktige 29 augusti 2023

av: Växjö kommun 9 månader 4 dagar sedan Programlängd: 2:19:25
http://vaxjo.okv.se/kf230829
Månadens fullmäktigemöte av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och hanterar inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag.